Disclaimer

Alles op deze website, www.schoonmaakserviceflevoland.nl, is het eigendom van Concern voor Werk. Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakservice Flevoland.
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van Concern voor Werk.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.schoonmaakserviceflevoland.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

© Alle rechten voorbehouden Schoonmaakservice Flevoland
Ga naar de inhoud